دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

اندروید One

اندروید One

اندروید One چیست؟ شاید فکر کنید تفاوت انواع نسخه های اندروید در شماره آن هاست اما یک نسخه خاص تحت عنوان اندروید وان وجود دارد

ادامه مطلب »