دفتر مرکزی: 66097851     مرکز تعمیرات: 66097859      شعبه شرق :77978135   شعبه هفت تیر: 88836102   شعبه جنوب: 55300568    شعبه غرب 44153186    شعبه شمال 26721443

IC تغذیه گوشی

IC تغذیه گوشی

IC تغذیه گوشی ال جی موبایل ال جی دارای قطعاتی می باشد، که IC تغذیه گوشی ال جی به عنوان مهم ترین قطعه این دستگاه شناخته

ادامه مطلب »